Lectoraat What Art Knows
Herdenkingsplein 12
↳ Lectoraatskamer 0.11
Maastricht

E whatartknows@zuyd.nl
T +31 (0)43 346 6365

Het Onderzoeksatelier

/ onderwijs / het onderzoeksatelier

Jaarlijks organiseert het lectoraat What Art Knows een onderzoeksatelier binnen het curriculum van een van de kunstopleidingen aan Zuyd Hogeschool. Het onderzoeksatelier is toegankelijk voor studenten van andere kunstopleidingen. Vanwege haar onderzoek organiseert het lectoraat dit academisch jaar (2022/2023) geen onderzoeksatelier.

Het onderzoeksatelier is een hybride leeromgeving rondom een (maatschappelijk) thema, waarin uitdagend onderwijs gecombineerd wordt met artistiek onderzoek. De uitwisseling tussen maken en reflecteren, tussen denken en doen, staat centraal. Een onderzoeksatelier is een voor het kunstonderwijs nieuwe onderwijsvorm. Het is ontwikkeld door het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten (AOK). Onderzoeksateliers spelen zich af op grensvlakken van disciplines. Ze vormen kruispunten waar kunst, wetenschap en samenleving elkaar kunnen ontmoeten — of waar ze juist creatief kunnen botsen. Deze interdisciplinariteit resoneert met het toenemende hybride werkveld van kunstenaars en ontwerpers. Meer dan ooit tevoren zoeken makers, in dienst van hun artistieke praktijk, aansluiting bij uiteenlopende partners en contexten. Het is daarom belangrijk dat ontwerpstudenten leren om hun werk relevant te maken voor almaar nieuwe domeinen. Het leren doen van onderzoek kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. (Uit: De Rooij, Benschop, Nahar & Yaron, InterFace: reflecties op een onderzoeksatelier, 2019)

Sinds 2013 werkt het Lectoraat met het onderzoeksatelier als onderwijsvorm en onderzoeksmethode. Voorgaande onderzoeksateliers:

2013/2014
De Herinneringen liegen niet
Ruth Benschop & Woody Richardson (Toneelacademie)

2015/2016
Publieksparticipatie
Anne van Oppen & Ton Slits (DBKV)

2015/2016
Inter/Face
Martine de Rooij & Gili Yaron (MAFAD)

2017/2018
Drawing Instruments
Marlies Vermeulen & Remy Kroese (The Institute of Calibration)

2018/2019
Doing Cartopology
Marlies Vermeulen & Remy Kroese (Interior Architecture, KULeuven)

2019/2020
Innovation of the Classical Music Practice
Imogen Eve (Conservatorium)

2019/2020
Designing Life, Designing Dialogue
Nina Willems & Ties van de Werff (iArts)

2020/2021
[ART]ificial Intelligence
Peter Missotten, Casper & Ties van de Werff (iArts and others)

2021/2022
De Stem van de Ander
Ruth Benschop, Judith van Lookeren-Campagne, Joost Horward & Frank Mineur  (Toneelacademie)