Lectoraat What Art Knows
Herdenkingsplein 12
↳ Lectoraatskamer 0.11
Maastricht

E whatartknows@zuyd.nl
T +31 (0)43 346 6365

Sorry, je begrijpt mijn haar gewoon niet – uitnodiging kenniskringbijeenkomst 6 december

Sorry, je begrijpt mijn haar gewoon niet

Culturele Diversiteit aan de Toneelacademie Maastricht
Kenniskringbijeenkomst
Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten
6 december 15:00 – 17:15
Toneelacademie Maastricht, grote zaal
Lenculenstraat 31-33

Een bijeenkomst met onder andere: Bregje Termeer, Aïcha Cissé, Margo Slomp, Ginelva Krind.

Wij willen je graag van harte uitnodigen om aanwezig te zijn bij de presentatie van het onderzoeksrapport “Culturele Diversiteit aan de Toneelacademie Maastricht” die plaatsvindt op 6 december bij de Toneelacademie te Maastricht. Het rapport is het resultaat van een onderzoek dat gedurende het studiejaar 2017-2018 is gedaan in en naar de dagelijkse praktijk van culturele diversiteit aan de Toneelacademie Maastricht.

In het rapport komen studenten, docenten en theaterprofessionals aan het woord over de vraag hoe om te gaan met dilemma’s omtrent culturele diversiteit in de opleiding en het werkveld. Er wordt ingegaan op verschillende aspecten die hierbij een rol spelen: Wat is het belang van zelfdefinitie bij cultureel diverse studenten en alumni onder druk van stereotyperende beeldvorming en typecasting in de theaterwereld (en daarbuiten)? Maar ook: In hoeverre kunnen of moeten beoordelingskaders universeel zijn? En: Welke dynamiek leidt ertoe dat cultureel diverse studenten zich vaak niet (meer) uitspreken wanneer ze geconfronteerd worden met stigmatiserende ervaringen omtrent hun culturele achtergrond, en wat is er voor nodig om dit te veranderen?

Tijdens de bijeenkomst zal Bregje Termeer, die het onderzoek uitvoerde, haar conclusies en aanbevelingen presenteren. Het rapport is aan het einde van de bijeenkomst beschikbaar om mee te nemen.