Lectoraat What Art Knows
Herdenkingsplein 12
↳ Lectoraatskamer 0.11
Maastricht

E whatartknows@zuyd.nl
T +31 (0)43 346 6365

Inloop-spreekuur scriptie & afstudeeronderzoek / Open Office thesis & graduation research

English below

Het Inloop-Spreekuur van het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten wordt voortgezet in MS Teams! De frequentie is opgevoerd zodat -juist nu- de studenten van alle kunstopleidingen het lectoraat AOK kunnen bereiken voor extra inhoudelijke input voor hun scriptie, lecture-performance en/of afstudeeronderzoek. Al dan niet in relatie tot hun werk in de tijd van COVID-19.

Onder de noemer ‘de kwaliteit van de worsteling’ kunnen zowel bachelor als master studenten tijdens dit inloop-spreekuur (onafhankelijk van de opleidingen) input vragen aan één van de diverse docent-onderzoekers die verbonden zijn aan het lectoraat AOK. Het kan gaan om reflectie, onderzoeksvragen, literatuur tips, praktische suggesties over onderzoeksmethodes, gebruikmaken van ons (kennis-) netwerk, of gewoon even sparren…

We organiseren het Inloop-Spreekuur in MS Teams tussen 13.30 en 14.30 uur op de volgende data: 9, 16 en 23 april, op 7, 14 en 28 mei en op 4 juni 2020.

Meld je uiterlijk twee dagen voor de gewenste datum aan via: ghislaine.boere[at]zuyd.nl

OPEN OFFICE thesis & graduation research

The Open-Office hour of the Research Centre for Arts, Autonomy and the Public Sphere (AOK) will be continued in MS Teams! The frequency has been increased so that – especially in these times – students from all art courses can reach the Research Centre AOK for additional input for their thesis, lecture-performance and / or graduation research. Whether or not in relation to their work in the time of COVID-19.

Under the heading “the quality of the struggle”, both bachelor- and master students can get input of one of the various teacher-researchers associated with the AOK Research Centre (independently of your study programs). You are welcome for input on your research questions, reflection, literature tips, practical suggestions about research methods, to use our (knowledge) network to your own benefit, or just to spar…

We organize the open office hours in MS Teams between 13:30 and 14:30 on the following dates: April 9th, 16th and 23rd, on May 7th, 14th and 28th and June 4th 2020.

Please register two days prior to your preferred date via: ghislaine.boere@zuyd.nl