Lectoraat What Art Knows
Herdenkingsplein 12
↳ Lectoraatskamer 0.11
Maastricht

E whatartknows@zuyd.nl
T +31 (0)43 346 6365

Kunst ≈ Onderzoek – platformaanvraag II gehonoreerd door SIA

Nieuwe plannen: platformaanvraag II gehonoreerd door SIA

De komende twee jaar zal het platform weer ondersteund worden door Regieorgaan S|A met een bijdrage uit de Platformregeling II. Daar zijn we heel blij mee: het geeft ons de kans om verder te bouwen aan een landelijk netwerk van onderzoek en onderzoekers in de kunsten.

Samenvatting uit de aanvraag:

Kunst ≈ Onderzoek is een inhoudelijk onderzoeksnetwerk voor alle kunstlectoraten in Nederland. Het platform heeft als doel om onderzoek in de kunsten op de kaart te zetten en samenwerking te stimuleren. Kunst en ontwerpende disciplines hebben het vermogen om nieuwe ontwikkelingen in gang zetten in cultuur, politiek, economie, onderwijs en wetenschap. Om ons toekomstige werelden voor te kunnen stellen is het noodzakelijk om het onderzoekspotentieel van de kunsten te verkennen, te articuleren en te mobiliseren. Het is belangrijk dat er meer aandacht komt voor onderzoek in de kunsten. Het platform Kunst ≈ Onderzoek fungeert als spreekbuis en denktank voor kunstlectoraten in actuele debatten over kunst, onderzoek en kunstonderwijs. Via dit platform wordt er kennis gedeeld en formuleren we gemeenschappelijke standpunten.

Kunst ≈ Onderzoek richt zich de komende periode op:

  • een verdieping van het inhoudelijke debat op het gebied van onderzoek in de kunsten
  • duurzame samenwerking tussen kunstlectoraten onderling en tussen kunst, onderwijs en onderzoek
  • verstevigen van de relatie tussen kunstonderzoek en kunstonderwijs
  • versterking van kwalitatieve onderzoeksgroepen aan kunsthogescholen door te werken aan manieren waarop je onderzoek inricht en organiseert
  • de derde cyclus in de kunsten in Nederland (zowel PD als PhD of andere trajecten)
  • aansluiting en kritische input op, en bijdrage aan beleidsagenda’s op het gebied van praktijkgericht onderzoek, wetenschap en kunsten
  • planontwikkeling voor een nationale onderzoeksomgeving, waaronder het bouwen aan een landelijke community van praktijkgericht onderzoek in de kunst

In de nieuwe periode wil het platform naast onderzoekers vanuit de kunstdisciplines, ook
nadrukkelijk lectoraten en onderzoekers uitnodigen die zich bezighouden met de meer exploratieve, experimentele en kritische dimensie van de esthetische praktijk bv. vanuit de vakgebieden design, mode, beeldcultuur en technologie. Ook worden initiatieven en activiteiten ontwikkeld om de culturele sector en de kunstpraktijk zelf nog meer en beter te verbinden aan het praktijkgericht onderzoek in de kunsten.

Kerngroep:
Het platform wordt aangestuurd en gedragen door een groep lectoren. Met elkaar organiseren zij activiteiten die open staan voor alle kunstlectoraten in Nederland en andere verwante onderzoeksgroepen. In de (deels vernieuwde) kerngroep zitten:

Alice Twemlow (KABK) ≈ Anke Coumans (Hanze/Minerva) ≈ Jeroen Boomgaard (Rietveld Academie) ≈ Mata Haggis-Burridge (BUas) ≈ Nirav Christophe (HKU – projectleider) ≈ Peter Sonderen (ArtEZ) ≈ Ruth Benschop (Zuyd) ≈ Sebastian Olma (Avans)

voor meer informatie, neem contact op met coördinator Debbie Straver