Lectoraat What Art Knows
Herdenkingsplein 12
↳ Lectoraatskamer 0.11
Maastricht

E whatartknows@zuyd.nl
T +31 (0)43 346 6365

Ties van de Werff benoemd als lid commissie Wetenschappelijke Integriteit Onderzoek Zuyd

Vanaf 1 april beschikt Zuyd over een Commissie Wetenschappelijke Integriteit Onderzoek (WIO). De WIO is een adviescommissie, die onderzoekers over ethische, juridische en procedurele kwesties aangaande hun onderzoek adviseert. Te denken valt aan vragen rondom toestemming om betrokken te worden in een onderzoek, of privacy-aangelegenheden. Ook kan het raadzaam zijn om de commissie om advies te vragen als het om gevoelige onderwerpen gaat. De commissie laat zich leiden door de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit (2018) en de Regeling Commissie Wetenschappelijke Integriteit Onderzoek.

De commissie bestaat uit drie leden:

  • Dr. Sabrina Keinemans (lector Sociale Integratie), voorzitter;
  • Dr. Ties van de Werff (docent-onderzoeker lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten), secretaris;
  • Mr. André Defauwes (medewerker dienst Juridische Zaken).