Lectoraat What Art Knows
Herdenkingsplein 12
↳ Lectoraatskamer 0.11
Maastricht

E whatartknows@zuyd.nl
T +31 (0)43 346 6365

Wandelingen in stilte… Artistiek onderzoek in het ENCI-gebied in Corona-tijd

Graag delen wij de nieuwsbrief van een van onze voormalige lectoraatsleden die in 5 edities aandacht schenkt aan de resultaten van de workshop ‘Wandelen in Stilte’ (Artistic Research).

Editie I: De openbare ruimte als plaats van onderzoek: het ENCI-gebied voor lichaam en geest 


Sinds afgelopen jaar april doen studenten van de Kunstacademie Maastricht onderzoek in de overgangszone en het verdere gebied daarbuiten. Dat doen zij in het kader van hun eindexamen, waarbij zij getraind worden in presentaties en reflectie erop, binnen de context van het ENCI-gebied. Ook dit jaar stond een tweedaagse workshop gepland voor de 20 eindexamenkandidaten van Fine Arts. Deze workshop stond in het teken van wandelen als onderzoeksmethode, waarbij de Walking Seminar van Christian Ernsten uitgangspunt vormde voor een aantal geplande wandelingen in stilte in het ENCI-gebied. Christian zou daartoe op maandag 16 maart jl. een lezing geven op de academie en vervolgens zouden we ons in twee groepen laten leiden door de overgangszone en het ENCI-gebied, resp. o.l.v. Nico Merken (SOME) en Joep Vossebeld . De tweede dag zou in het teken staan van het noteren en beschrijven van observaties. De wandeling dient hier als aanleiding tot reflectie, als een soort ‘inkering’ naar het eigen werk en onderzoek.

Op maandag 16 maart jl. ging de lock-down in. Wat we toen nog niet goed konden overzien, is nu een feit. De maatregelen rondom het Coronavirus schakelden plotsklap ons sociale en culturele leven uit. Voorgenomen activiteiten van ‘OVERGANGSZONE’ in juni zijn opgeschort tot nader te bepalen datum. Studenten hebben hun ateliers op de academie verlaten en werken thuis in stilte. Ook de wandeling moest in stilte verlopen, maar nu ook nog individueel. Studenten worden online begeleid, zo ook de reflecties.

Na weken van over-en-weer mailverkeer, beeldbellen en WhatsAppen, verschijnen de eerste resultaten. Die zijn werkelijk verbluffend! Ik lees prachtige verslagen, observaties van de natuur, bespiegelingen op de huidige situatie en reflecties op het eigen werk. Ik ben blij verrast. Stuk voor stuk hebben deze studenten hun kans gegrepen om alles uit de situatie te halen en te laten zien wat er in hun leeft en waar het hen om gaat. Zichtbaarheid is in deze tijd belangrijker dan ooit, dat geldt voor de gehele kunst- en cultuursector en in het bijzonder voor eindexamen-studenten in de kunsten.

Wij van ‘OVERGANGSZONE’ hebben het idee gevat om al deze 20 verhalen te bundelen en deze als een soort Artistic Walks te publiceren op onze website. In vijf edities zullen wij om de twee weken een aantal verhalen op de TIJDlijn plaatsen en met dezelfde regelmaat een nieuwsbrief verspreiden om deze onder de aandacht te brengen. We nemen jullie mee door het ENCI-gebied, maar ook door andere bijzondere natuurgebieden in Maastricht en Zuid-Limburg, zoals de lage Fronten of de Brunssummerheide. We laten jullie ontdekken hoe een plek in de natuur wordt toegeëigend, wanneer een idee ontstaat om uit te werken tot een beeld. We laten jullie meekijken met de jonge kunstenaars, hoe zij kijken en waar dat kijken toe leidt. En we geven jullie een blik in hun verbeeldingswereld, op gang gebracht door wandelingen in stilte.
 
In deze eerste editie presenteer ik met genoegen de bijdragen van Jeremy BronswijkJudith Reijnders en Christy Westhovens. Klik hier voor de bijdragen. 

‘OVERGANGSZONE’ wil een podium bieden voor deze kersverse kunstenaars en ze stimuleren hun weg te bewandelen naar het eindexamen en verder.
 
Namens de redactie,
Krien Clevis
Curator ‘OVERGANGSZONE’
(Docent Artistic Research Fine Arts, Kunstacademie Maastricht)