Lectoraat What Art Knows
Herdenkingsplein 12
↳ Lectoraatskamer 0.11
Maastricht

E whatartknows@zuyd.nl
T +31 (0)43 346 6365

Lectoraat AOK excellent beoordeeld door visitatie-commissie

Het lectoraat Autonomie en Openbaarheid van de Kunsten, verbonden aan alle kunstopleidingen van Zuyd Hogeschool, doet “Indrukwekkend, innovatief en baanbrekend” werk. Aldus het panel dat tijdens de visitatie afgelopen januari sprak met docent-onderzoekers, docenten, teamleiders en andere betrokkenen bij het lectoraat AOK. Het rapport beoordeelt de kwaliteit van het onderzoek en de organisatie van het lectoraat AOK als excellent.

Uit het visitatierapport: “Het lectoraat AOK is een pionier op het gebied van artistiek onderzoek met een zeer onderscheidend, relevant, ambitieus en prikkelend onderzoeksprofiel en een kenmerkende signatuur (de Maastrichtse stijl). De wijze waarop AOK het principe van methodologies-in-the-making ontwikkelt en toepast, is volgens de commissie vernieuwend en grensverleggend voor het domein van artistiek onderzoek en resulteert in een hoge onderzoekskwaliteit. Het lectoraat heeft een indrukwekkende en structurele impact op het onderwijs van de verschillende kunstenopleidingen en zorgt voor prikkeling en verwondering in de beroepspraktijk van kunstenaars vanuit verschillende samenwerkingsverbanden. Het lectoraat zorgt voor vernieuwende kennisontwikkeling en is volgens de commissie toonaangevend voor het domein van artistiek onderzoek. AOK mag met recht trots zijn op de kwaliteit, omvang en impact van het onderzoek en de commissie moedigt AOK aan om dit de komende periode nog meer naar buiten uit te dragen.” (Visitatierapport 2021)

Wij zijn trots op dit resultaat en danken iedereen die heeft bijgedragen aan de activiteiten van het lectoraat in de afgelopen jaren!