Lectoraat What Art Knows
Herdenkingsplein 12
↳ Lectoraatskamer 0.11
Maastricht

E whatartknows@zuyd.nl
T +31 (0)43 346 6365

Participate in CORRECTIONVILLE #01

(Nederlands: zie onder)

The earth is sphere-shaped but we use a two-dimensional grid (e.g. on paper) to map and survey. As a result, the lines of the grid fail to match in some places. Correctionville is such a place in Iowa in the United States and important to surveyors in the mid 19th century.

Maps are never as accurate as they suggest. It is futile to strive for completeness and reality. However, it is more interesting to use of maps to discover and understand a place. Within the context of the Institute of Cartopology, CORRECTIONVILLE #01 is the place where the frayed edges of the cartopological discipline are addressed, where other cartopologists can met or simply where the cartopologist in yourself can be discovered. Correctionville is a conference, symposium, festival and a café at the same time. It is a city, like the name suggests, with plenty of options and possibilities.

The Institute of Cartopology is a fall-out base for cartopologists. Cartopologists are incessantly searching for how and where the everyday life takes place. They are mapmakers and draughtsmen who choose to stay on the research location in order to map the everyday reality.

CORRECTIONVILLE #01 is an initiative of the Institute of Cartopology. As such, it forms a part of Marlies Vermeulen’s PhD research at Zuyd University, Research Centre for Arts, Autonomy and the Public Sphere and of MERIAN. The first edition will take place at HX Hoogcruts 47, Noorbeek (NL).

CORRECTIONVILLE #01 will focus on the cartopological craft by facilitating workplaces and dealing with documentation and observation techniques through workshops. Lectures will be organized to further explore the theoretical cartopological framework. You can also meet other cartopologists, chat over coffee or challenge each other during the open hours. Last but not least, there will be a focus on cartopological methods that you can explore together or just peek at from the sidelines. There is also a shop with cartopological classics, cahiers and suitable drawing materials.

Be more than a visitor and participate!

Like any city, CORRECTIONVILLE #01 is growing organically and not every square meter is planned. CORRECTIONVILLE #01 is open to initiatives from other mapmakers to claim a place and experiment! Do you want to apply? Send an email marlies.vermeulen@cartopology.institute with one page of information before the 15th of july 2021. We will contact you to take in account your activity! Find more information on www.cartopology.institute.

 

NL

De aarde is rond en toch proberen we haar voortdurend in platte kaarten weer te geven. Dit levert problemen op en onregelmatigheden in rasters. Lijnen op de kaart komen dan niet meer overeen met waar de lijn ‘in het echt’ hoort te zijn. Het stadje Correctionville in Iowa in de Verenigde Staten is precies zo een plek waar het grid op de kaart ‘gecorrigeerd’ moest worden en was daarom een belangrijke plek voor landmeters halverwege de 19e eeuw.

Kaarten zijn nooit zo accuraat als ze eruit zien. Het is nutteloos om te proberen de realiteit in al zijn volledigheid weer te geven in kaarten. Echter, des te interessanter wordt het om met kaarten in de hand op expeditie te vertrekken en plekken te ontdekken. In de context van het Cartopology Instituut is CORRECTIONVILLE #01 een plaats waar twee keer per jaar de onmogelijkheden van kaarten maken wordt gevierd.

Het Cartopologie Instituut is een uitvalsbasis voor cartopologen. Cartopologen zijn onstuitbaar op zoek naar hoe en waar het dagelijkse leven plaats vindt. Het zijn kaartenmakers en ambachtslieden die ervoor kiezen om op de te in kaart te brengen locatie te verblijven.

CORRECTIONVILLE #01 is een initiatief van het Cartopologie Instituut. Dit instituut vormt een onderdeel van het PhD-onderzoek van Marlies Vermeulen aan Zuyd, Lectoraat voor Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten en MERIAN. De eerste editie zal plaatsvinden op HX Hoogcruts 47 in Noorbeek.

CORRECTIONVILLE #01 focust op de cartopologische ambacht door workshops omtrent observeren en documenteren te faciliteren. Lezingen worden georganiseerd om het theoretische kader van cartopologie beter te begrijpen. Maar er is vooral ruimte om te ontmoeten, kaarten met elkaar te delen en van elkaar te leren. Ook worden kaarten tentoongesteld en zijn cartopologische klassiekers te koop.

 

Wees meer dan een bezoeker en doe mee!

Zoals in elke stad is ook CORRECTIONVILLE #01 een organisch groeiende plek waar niet iedere vierkante meter is gepland. Daarom staat CORRECTIONVILLE #01 open voor initiatieven van andere kaartenmakers om ruimte in te nemen, te experimenteren of ervaringen te delen. Wil je meedoen? Stuur één A4tje uitleg naar marlies.vermeulen@cartopology.institute voor 15 juli en zij zullen contact met je opnemen! Voor meer informatie kijk op www.cartopology.institute