Lectoraat What Art Knows
Herdenkingsplein 12
↳ Lectoraatskamer 0.11
Maastricht

E whatartknows@zuyd.nl
T +31 (0)43 346 6365

Presentatie Artful Participation Project, 20 oktober

English below

Presentatie Artful Participation
Datum 20 oktober 15:00 – 17:00

De eindpresentatie van het project Kunstzinnige Participatie vindt plaats op 20 oktober 2021 van 15:00 tot 17:00 uur. Tijdens deze onlinebijeenkomst presenteren we resultaten van dit onderzoeksproject rondom participatie in klassieke muziekpraktijken. Tijdens de bijeenkomst zullen de onderzoekers een overzicht geven van hun werk. Daarnaast is er ruimte voor vragen en discussie.

De symfonieorkesten en andere klassieke muziekorganisaties kunnen weer concerten geven. Na een periode van stilte is het publiek terug in de zalen. Vragen rond de betekenis, impact, financiering en legitimatie van klassieke muziek hebben door de pandemie alleen maar aan urgentie gewonnen.

In het Artful Participation-project, gefinancierd door het NWO/SIA Smart Culture programma, is onderzoek gedaan naar artistieke relevante vormen van publieksparticipatie in symfonische muziek. Academisch onderzoek naar innovatieve benaderingen van publieksparticipatie werd gecombineerd met artistiek onderzoek in de vorm van concertexperimenten. In het project hebben de Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool (het lectoraat AOK en het conservatorium) samengewerkt met philharmonie zuidnederland.

Met de presentatie van ons onderzoek op 20 oktober willen we een bijdrage leveren aan het actuele debat over betekenis en relevantie van de klassieke muziek. Dat doen we door ons onderzoek te belichten vanuit drie invalshoeken: maatschappelijk impact, samenwerking en artistieke waarde. Daarnaast zullen we onze resultaten en ervaringen belichten vanuit de agenda van het NWO Smart Culture.

Mocht u aan de bijeenkomst deel willen nemen, dan kunt u zich opgaven via: mcicm-fasos@maastrichtuniversity.nl

 

Artful Participation Presentation

The final presentation of the Artful Participation project will take place on 20 October 2021 from 15:00 to 17:00. During this online meeting we will present the results of this research project on participation in classical music practices. The researchers of the project will give an overview of their work. There is also room for questions and discussion.

The symphony orchestras and other classical music organizations can give concerts again. After a period of silence, the audience is back in the halls. Questions about the meaning, impact, financing and legitimacy of classical music have only become more urgent as a result of the pandemic.

In the Artful Participation project, funded by the NWO/SIA Smart Culture programme, research has been done into artistically relevant forms of audience participation in symphonic music. Academic research into innovative approaches to audience participation was combined with artistic research in the form of concert experiments. Maastricht University and Zuyd University of Applied Sciences (research centre AOK and the conservatory) collaborated with philharmonie zuidnederland in the project.

With the presentation of our research on 20 October, we want to contribute to the current debate about the meaning and relevance of classical music. We do this by examining our research from three angles: social impact, collaboration and artistic value. In addition, we will highlight our results and experiences from the NWO Smart Culture agenda.

If you would like to participate in the meeting, you can register via: mcicm-fasos@maastrichtuniversity.nl