Lectoraat What Art Knows
Herdenkingsplein 12
↳ Lectoraatskamer 0.11
Maastricht

E whatartknows@zuyd.nl
T +31 (0)43 346 6365

Stuur je scriptie in voor Scriptiekunst 2021 / Send in your thesis for the Thesis Prize 2021

English text down below

De lectoraten van de kunstopleidingen ZUYD nodigen alle studenten uit mee te doen aan de 8e wedstrijd voor de beste scripties. Scripties geschreven in het schooljaar 2020/2021 komen in aanmerking voor deelname. De deadline voor indiening is 15 juli 2021. De winnende inzendingen worden op de website gepresenteerd maar ook in boekvorm uitgegeven. Tevens ontvangen de winnaars een iPad ter waarde van €500.

Ben je nog op zoek naar inspirerende voorbeelden voor je scriptie? Kijk dan even op scriptiekunst.org, waar alle winnende scripties binnen de kunsten ZUYD van de afgelopen 7 jaren staan. Daar kan je ook jouw scriptie insturen: wie weet wordt die dan gepubliceerd in boekvorm en win je één van de iPads ter waarde van €500.

Met de wedstrijd SCRIPTIEKUNST willen de lectoraten een grote diversiteit aan onderzoek en de documentatie ervan binnen de kunstopleidingen ZUYD stimuleren. Ook (geschreven) reflectie op je eigen artistieke praktijk komt in aanmerking. Alle inzendingen worden getoetst op gedegenheid, originaliteit en diversiteit van aanpak. De jury bestaat uit professionals en kunstenaars van binnen en buiten de kunstopleidingen ZUYD.

Indienen uiterlijk 15 juli via www.scriptiekunst.org. Vragen: aok@zuyd.nl.

 

English

The lectorates of the Art Academies ZUYD invite you to participate in the 8th competition to name the best theses. Theses written in the school year 2020/2021 are eligible for participation. The deadline to submit is 15 July 2021. The winning entries will be published in book form and on our website. The winners will also receive an iPad.

About to finish your thesis but still in need of some inspiration? Visit scriptiekunst.org. There you’ll discover the wild diversity of the winning Arts ZUYD theses from the last seven years. While you’re at it: submit your own thesis! Maybe it will get published as a real book and you win an iPad worth €500.

With the thesis prize competition, the lectorates hope to stimulate a great diversity of research and documentation of research within the art academies ZUYD. Documentation of your own artistic practice is also eligible for submission. All entries will be assessed for thoroughness, originality and diversity of approach. The jury consists of professionals and artists from inside and outside the art academies ZUYD.

Submit before July 15 via www.scriptiekunst.org. Questions? aok@zuyd.nl.