Lectoraat What Art Knows
Herdenkingsplein 12
↳ Lectoraatskamer 0.11
Maastricht

E whatartknows@zuyd.nl
T +31 (0)43 346 6365

Lectoraatsplan 2022-2028

Na een succesvolle visitatie in 2021 – waar het lectoraat is beoordeeld als excellent! – zijn we bezig geweest met onze toekomstplannen. We maakten een zesjarenplan voor het lectoraat, dat inmiddels is goedgekeurd door het CvB. Wat gaat het lectoraat AOK de komende jaren doen? Waar willen we heen?

Het thema waar we de komende jaren op gaan richten is generositeit. Als je genereus bent, dan geef je iets, dan ben je er voor iemand. Generositeit is voor ons kenmerkend voor de Maastrichtse stijl van artistiek onderzoek: de artistiek onderzoeker wil open staan naar datgene wat ze onderzoekt; ze ontwikkelt haar eigen innovatieve, relevante en gevoelige onderzoeksmethoden in het maakproces, en beweegt daarmee mee met het onderwerp van onderzoek. Dat vereist een bepaalde houding, een houding die je genereus zou kunnen noemen. Maar hoe doe je dat dan, als onderzoeker genereus zijn? En hoe zorg je ervoor, dat je daarmee ook echt voor iets of iemand bent?

Daarnaast omvat het thema generositeit ook de verhouding tussen artistiek onderzoek en onderwijs, tussen lectoraat en kunstopleidingen. Hoe kunnen we er voor elkaar zijn? Wat is er nodig om generositeit te faciliteren? Wat zijn eigenlijk de kosten van een te grote generositeit? En wat geven we eigenlijk als we genereus zijn?

Om deze vragen te beantwoorden gaan we de komende twee jaar veldwerk doen in de kunstopleidingen. We schorten veel van onze lopende activiteiten tijdelijk op: even geen kenniskringen, advieswerk, onderzoeksateliers, of extra lessen. Met ons onderzoek willen we in AOK samen met de opleidingen de voorwaarden articuleren waaronder AOK en de opleidingen wederzijds genereus kunnen zijn.

We hebben het lectoraatsplan geschreven in de vorm van een brief – een vorm die we bij het lectoraat wel vaker gebruiken. Want de brief vestigt aandacht op het belang van vorm en toon. En je schrijft een brief altijd aan iemand; het is een vorm die genereus is, en een zekere mate van generositeit verwacht. Je kunt hele lectoraatsplan 2022-2028 hier lezen.