Lectoraat What Art Knows
Herdenkingsplein 12
↳ Lectoraatskamer 0.11
Maastricht

E whatartknows@zuyd.nl
T +31 (0)43 346 6365

PhD defense Frank Mineur, September 21, 16h Maastricht

Frank Mineur will defend his PhD thesis titled “Er Midden In: theater en kritiek in een belevingscultuur” at Maastricht University, September 21st, at 16.00h (at the Minderbroedersberg 4-6, Maastricht). Promotors zijn prof. dr. Tsjalling Swierstra, prof. dr. Peter Peters, and copromotor Ruth Benschop. See below for a description of his research.

Theater in an experience culture. New roles, new critical possibilities

 From cultural institutions who welcome their visitors as ‘guests’ or ‘friends’ and invites them in forms of cooperation, to theater makers which invites the audience to play an active role in their performances,- the theater audiences gets roles as co-creators, programmers, ambassadors and critics. This tendency of co-operation, of being an active guest, is one of the striking features of an experience culture in which being in the middle of the happenings can be an attractive but also authoritative situation.

But what does this mean for the critical distance which was always so important in the modern theatre practice?

In this book the author describes how under the regime of the experience culture important values, namely notions of autonomy, of the public sphere and of criticism, are changing. This study also offers concepts and perspectives which can be useful for a critical discourse among makers, institutions and audiences.

 

Theater in een belevingscultuur. Nieuwe rollen, nieuwe mogelijkheden van kritiek

Of het nu gaat om culturele instellingen die hun bezoekers als ‘gasten’ of ‘vrienden’ aanspreken en hen overal bij betrekken willen, om kunstperformances waarbij de bezoeker een actieve rol krijgt en vaak midden in het gebeuren staat, of om activistisch theater dat rechtstreeks wil ingrijpen in sociale omstandigheden,- het theaterpubliek krijgt en neemt in toenemende mate de rol van mee-maker, van mede-programmeur of mede-recensent. Deze tendens past goed binnen de huidige belevingscultuur, waarin mensen niet alleen voortdurend publiek maar ook performer kunnen zijn en waarin het zelf mee-gemaakt hebben zowel een aantrekkelijke als gezaghebbende ervaring is.

Maar wat betekent dat voor de kritische afstand die in de moderne theaterpraktijk zo belangrijk was?

In dit onderzoek wordt beschreven hoe onder het bewind van de belevingscultuur belangrijke waarden van de theaterpraktijk, te weten openbaarheid, autonomie en kritiek, veranderen. Tevens wordt onderzocht waar kritische theaterpraktijken mogelijk zijn.

Met deze studie worden concepten en inzichten geboden die behulpzaam kunnen zijn voor

een kritisch discours onder makers, liefhebbers en theaterinstituties.