Lectoraat What Art Knows
Herdenkingsplein 12
↳ Lectoraatskamer 0.11
Maastricht

E whatartknows@zuyd.nl
T +31 (0)43 346 6365

Samen innoveren naar een Europees niveau in de podiumkunsten (SIA-RAAK)

Het onderzoekproject Samen innoveren naar een Europees niveau in de podiumkunsten werd voor de duur van twee jaar geleid door een consortium. Dit bestaat uit:Zuyd Hogeschool: lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten
Conservatorium en Toneelacademie & Instellingen: Opera Zuid, Intro in Situ, Huis van Bourgondië, Het Vervolg, Laagland theater, LSO.Artistiek leiders zijn professionals die verantwoordelijk zijn voor de artistieke keuzes binnen de podiumkunsten. Bij kleinere gezelschappen vervullen zij vaak ook een rol als regisseur of uitvoerder. De artistieke keuzes die zij maken hebben directe invloed op het publiek. Daarnaast vervult een artistiek leider, bij grotere instellingen of gezelschappen, ook een managementrol. Samen met de zakelijk leider is hij of zij verantwoordelijk voor het gehele functioneren en de continuïteit van een gezelschap. Steeds vaker hebben gezelschappen geen uitvoerende artiesten in dienst, maar worden deze op freelance basis ingehuurd. Artistiek leiders hebben daarom een grote rol in de keten van podiumkunsten. Tot nu toe zochten professionals of gezelschappen zelfstandig naar mogelijkheden om op deze veranderingen in te spelen. Doel van dit project was dan ook: samen innoveren met als onderzoekthema’s: Verbreding van zakelijke perspectieven door onder meer een waarneembare verbeterde relatie met het publiek en nieuwe ondernemingsmogelijkheden voor de professionals. Nieuwe vormen van, en een verdieping binnen, de professionele podiumkunsten, door innovaties die zich op Europees niveau kunnen meten.