Lectoraat What Art Knows
Herdenkingsplein 12
↳ Lectoraatskamer 0.11
Maastricht

E whatartknows@zuyd.nl
T +31 (0)43 346 6365

Symposium Experimental Crossings

Op 10 en 11 februari 2012 heeft het symposium “Experimental Crossings” plaatsgevonden. Het thema van dit symposium was interdisciplinariteit in kunstpraktijken en het onderzocht experimentele kruisingen tussen verschillende kunstdisciplines, wetenschap, maar ook politiek en de publieke ruimte. Waarom hebben we kunst nodig? De huidige wereldwijde financiële en economische crisis en de toename van het populisme in de politiek dagen kunstenaars en de kunstwereld uit om op deze vraag overtuigende antwoorden te geven. Gedurende het symposium Experimental Crossings, werd interdisciplinariteit in de kunstpraktijken onderzocht als een manier om nieuwe openingen te vinden in het debat over de legitimiteit en relevantie van kunst. Dit debat eindigt vaak in de impasse van de dualiteit tussen het ideaal van de artistieke autonomie en de noodzaak van instrumentele waarde. Interdisciplinariteit – niet alleen tussen verschillende kunstdisciplines, maar ook tussen kunst en wetenschap en tussen kunst en de samenleving – kan beschouwd worden als een manier om verder te gaan dan dit dualisme. Het relationele netwerk karakter van de hedendaagse kunstpraktijk weerspreekt het romantische idee dat de kunstenaar kan werken in complete isolatie. Steeds meer kunstenaars worden hybride cultureel werkers, kunstwerken worden kunst processen en kunstpraktijken worden -plaats, – samenleving en contextspecifiek. Sommige kunstenaars presenteren hun kunst als kennis claims. Andere kunstenaars houden zich bezig met interventie kunst. Deze ontwikkelingen suggereren dat interdisciplinariteit niet alleen een niche is in de kunstwereld, maar een fundamentele manier om de hedendaagse kunstpraktijken te begrijpen en te evalueren.