Lectoraat What Art Knows
Herdenkingsplein 12
↳ Lectoraatskamer 0.11
Maastricht

E whatartknows@zuyd.nl
T +31 (0)43 346 6365

Artistic Research Catalogue

Het door RAAK international/SIA gesubsidieerde internationale onderzoeksproject Artistic Research Catalogue (ARC) had als kernvraag:  What kind of instrument for documentation, dissemination and discursive signification of artistic research projects can meet the interests of professional artists, art institutes and art students engaged with forms of art practice as research? And how to build an instrument, which, at the same time, is inclusive towards the specific needs and demands that originate from the different art disciplines? Het project vertrok vanuit de gedachte dat het werk van sommige kunstenaars in toenemende mate gekarakteriseerd kan worden als onderzoek. Tegelijkertijd zijn de in de academische wereld zo gebruikelijke kanalen van kennisuitwisseling en kwaliteitscontrole onderontwikkeld. Het project wil zowel conceptueel als praktisch in deze lacune voorzien. In het project werkten kunstenaars nauw samen met kunstlectoraten, kunstinstellingen, kunststudenten en digitale tooldesigners. Gezamenlijk ontwikkelden zij een vocabulaire, instrumentarium en een digitale omgeving om artistiek onderzoek deelbaar te maken. Het project werd geleid door Henk Borgdorff en Michael Schwab. In Maastricht waren vanuit het lectoraat Peter Peters, Krien Clevis en Ruth Benschop betrokken. Daarnaast namen zowel studenten en docenten van de Toneelacademie als theatermakers bij het Huis van Bourgondië deel. Het project is afgerond in 2012. De ARC is te vinden op www.researchcatalogue.net. Een ander onderdeel van het project is de Journal of Artistic Research, waar werk dat in de ARC staat gepubliceerd kan worden. Zie www.jar-online.net.