Lectoraat What Art Knows
Herdenkingsplein 12
↳ Lectoraatskamer 0.11
Maastricht

E whatartknows@zuyd.nl
T +31 (0)43 346 6365

Theater en het performatief spectrum – Henk Havens

Henk Havens promoveert aan de Universiteit Maastricht. Zijn onderzoek richt zich op het historisch gegroeide Nederlandse theatersysteem en de vraag hoe dat zich verhoudt tot hedendaagse culturele dynamiek, zoals die wordt aangejaagd door technologie, interculturele ontwikkelingen en een globaliserende cultuurindustrie. Het onderzoek levert inzichten op om relaties tussen het huidige homogene theatersysteem en de aard en de werking van een meer heterogeen ‘performatief spectrum’, te beschouwen en te heroverwegen. Het onderzoek van Henk Havens richt zich op substantiële veranderingen in de artistieke beroepspraktijk van theater- , performance- , en mediaprofessionals en hun publiek.