Lectoraat What Art Knows
Herdenkingsplein 12
↳ Lectoraatskamer 0.11
Maastricht

E whatartknows@zuyd.nl
T +31 (0)43 346 6365

Onderzoeksatelier: De herinneringen liegen niet – Woody Richardson Laurens & Ruth Benschop

Hoe kun je artistieke vaardigheden en onderzoeksvaardigheden integreren in het kunstvakonderwijs? Het onderzoeksatelier was een pilotproject om die vraag te beantwoorden. Studenten voerden een combinatie van onderzoeks- en artistieke opdrachten moesten uit rond het thema van de manipuleerbaarheid van het persoonlijk geheugen. Ze werden geconfronteerd met externe academische experts die een specifiek aspect van deze thematiek belichtten. Ze maakten gebruik van een reader die speciaal voor het blok was gemaakt. Ze werden uitgedaagd te experimenteren met het documenteren van hun werkproces en de noties van geheugen die ze daarin ontwikkelden. Het blok resulteerde in twee eindproducten. Een “voorstelling” in de vorm van een geënsceneerde VVV historische stadswandeling waarin de studenten hebben geprobeerd de herinnering van het publiek aan de voorstelling te manipuleren. Daarnaast schreven ze een brief aan iemand die ze daarvoor over het fenomeen “post-memory” hadden geïnterviewd. In deze brief verwerkten ze zowel dit interview en hun analyse daarvan als het proces en de inzichten van het blok.