Lectoraat What Art Knows
Herdenkingsplein 12
↳ Lectoraatskamer 0.11
Maastricht

E whatartknows@zuyd.nl
T +31 (0)43 346 6365

Struikelen als methode: In search of a monumental body – Anne Bruggenkamp

Struikelen als methode is een onderzoek dat zal uitmonden in een programma voor propedeusestudenten aan de Academie voor Beeldende Kunsten Maastricht. Dat programma zal zich richten op de exploratie van ruimte en lichaam binnen de context van de vorming van een artistieke identiteit. De vorming daarvan is nu grotendeels losgekoppeld van een fysieke en reflectieve beleving. Om dit programma te kunnen ontwikkelen werkte Anne Bruggenkamp in het kader van het lectoraat Autonomie en Openbaarheid aan een onderzoek waarin struikelen als methode centraal staat. In dit onderzoek naar relaties tussen performance kunst, cartoons en slapstick zijn een aantal thema’s te onderscheiden. Ten eerste de conceptualisering en positionering van het lichaam en ten tweede de wijze waarop dit lichaam zich in de openbare ruimte manifesteert. Ten derde een herwaardering van alledaagse handelingen en bewegingen als bron. Dit onderzoek vertrekt zowel uit een fascinatie voor artistiek werk dat lang tot low-art werd gerekend alsook vanuit de eigen kindertijd en vormende ervaringen met cartoons.