Lectoraat What Art Knows
Herdenkingsplein 12
↳ Lectoraatskamer 0.11
Maastricht

E whatartknows@zuyd.nl
T +31 (0)43 346 6365

Webern Op.6 en de Verein für Musikalische Privataufführungen – Henk Guittart

Henk Guittart deed tijdens zijn Kenniskring periode in de jaren 2012-13 en 2013-14 onderzoek naar de Verein für Musikalische Privataufführungen. De inzet was om middels dit onderzoek inzichten te krijgen toepasbaar voor de manier waarop tegenwoordig betrokkenheid van publiek bij concerten wordt georganiseerd. Tevens analyseerde hij drie verschillende versies van Webern’s Sechs Orchesterstücke op.6. Het onderzoek heeft geresulteerd in twee Engelstalige essays die aan internationale  uitgevers ter publicatie aangeboden worden, en in een kortere versie van het Verein essay, wat in de herfst gepubliceerd wordt in Frans, Duits en Engels, als onderdeel van een CD uitgave. Behalve tot het meer historisch en musicologisch onderzoek zoals omschreven in de essays, heeft zijn focus ook geleid tot revisies en herinstrumentaties van een aantal oorspronkelijke Verein bewerkingen.