Lectoraat What Art Knows
Herdenkingsplein 12
↳ Lectoraatskamer 0.11
Maastricht

E whatartknows@zuyd.nl
T +31 (0)43 346 6365

LOCVS: herinnering en vergankelijkheid in de verbeelding van plaats – promotieonderzoek Krien Clevis

Op 17 oktober 2013 is Krien Clevis gepromoveerd op haar proefschrift LOCVS. Herinnering en vergankelijkheid in de verbeelding van plaats. Van Italische domus naar artistiek environment. De promotie aan de Academie der Kunsten, Universiteit Leiden (PhDArts) bestond uit de verdediging van het proefschrift en een expositie, The Once and Future House, in de Oude Universiteitsbibliotheek (Oude UB), Leiden.  Beeldend kunstenaar en onderzoeker Clevis heeft in deze expositie een installatie getoond, waarin haar fotowerken (Duratrans lichtkasten en C-prints van groot formaat) opgenomen zijn, een maquette van de totaalinstallatie en een film. In samenwerking met het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) heeft zij een aantal historische vitrinekasten ingericht als ‘Wunderkammer’. De installatie, die zij in het atrium van de Oude UB heeft gebouwd, is tot op de millimeter nauwkeurig berekend en geënt op het grondplan van een klassiek atriumhuis, en heeft als zodanig een directe relatie met de locatie: de Oude UB is het geestelijk hart van de Universiteit Leiden en deze universiteitsbibliotheek is ook gebaseerd op een dergelijk architectonisch grondplan. Clevis’ onderzoek richtte zich op plaatsen van betekenis (zowel historisch bekend als artistiek gecreëerd) en de kwaliteit die deze  plaatsen innemen onder voortdurende verandering. In haar onderzoek verbindt zij het begrip plaats met de herinnering, met de idee van vergankelijkheid en met de overgang van leven naar dood. Centrale vraag: kun je tijd en plaats vastleggen, kun je iets dat voorbij gaat, stilleggen en voor altijd behouden? Of zijn tijd en plaats ongrijpbare grootheden? Het reflecteren op de kwaliteit en eigenschappen van plaats brachten haar, met hulp van het Koninklijk Nederlands Instituut Rome (KNIR), naar de klassieke woonhuizen van Pompeii en naar de antieke graftomben van Rome en Cerveteri. De verbinding tussen de verschijningsvormen van beide uitersten van het bestaan is wezenlijk voor haar onderzoek.