Lectoraat What Art Knows
Herdenkingsplein 12
↳ Lectoraatskamer 0.11
Maastricht

E whatartknows@zuyd.nl
T +31 (0)43 346 6365

Musical Postcards – Ruth Benschop, Inge Pasmans & Bart Verhagen

Tijdens het studiejaar 2015/16 heeft het Lectoraat AOK samen met de opleiding muziekeducatie (en met Intro/In Situ en componist Merlijn Twaalfhoven) gewerkt aan een onderzoeksatelier dat Musical Postcards is gaan heten. Het project was gecentreerd rond wat in het bachelor onderwijs van deze opleiding “de integratieweek” heet. In het 3e jaar, krijgen studenten een actueel maatschappelijk thema aangereikt waaraan ze gedurende 6 maanden vanuit verschillende vakken/disciplines (Theoretische Vaardigheden Klassiek, Poppracticum, Performance, Didactiek) aan werken. Deze integrale opdracht resulteert in twee eindwerkstukken: een artistiek en een didactisch: een voorstelling van de studenten van gemaakt werk en een week waarin ze het geleerde overdragen aan leerlingen van het voortgezet onderwijs. Het onderzoeksatelier was erop gericht zicht te krijgen op het verloop van dit complexe onderwijsproces waarin het sociale domein, het artistieke domein en de (didactische) overdracht sterk met elkaar verbonden zijn.