Lectoraat What Art Knows
Herdenkingsplein 12
↳ Lectoraatskamer 0.11
Maastricht

E whatartknows@zuyd.nl
T +31 (0)43 346 6365

Overgangszone – Krien Clevis

Het interdisciplinair kunst- en onderzoeksproject ‘OVERGANGSZONE’ is als concept ontwikkeld door Krien Clevis, in het kader van haar Postdoc aan het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten (AOK). Hierin spelen de ‘noties van plaats’, beschouwd vanuit de verschillende perspectieven van diverse stakeholders van het ENCI-gebied in transformatie, alsmede het onderzoek door kunstenaars uitgevoerd naar en op de specifieke plaats een belangrijke leidraad. ‘Onverenigbare’ situaties worden door de kunstenaars bevraagd en in kaart en beeld gebracht. Wat betekent het om in een complexe plaats als kunstenaar te involveren/infiltreren ? En hoe kan het proces van transformatie als onderzoeksbetoog en bijdrage aan het debat over een plaats (in verandering) worden opgevat?