Lectoraat What Art Knows
Herdenkingsplein 12
↳ Lectoraatskamer 0.11
Maastricht

E whatartknows@zuyd.nl
T +31 (0)43 346 6365

Culturele diversiteit in het kunstonderwijs – Bregje Termeer

Diversiteit is tegelijk een gegeven als dat het in toenemende mate als een hedendaags probleem wordt gezien. Het wordt in toenemende mate verbonden met problematiek rond vluchtelingen, maar ook rond culturele identiteit. Ontwikkelingen als populisme maar ook kwesties rond burgerschap worden gekoppeld aan het problematiseren van diversiteit. Vanuit deze complexe en gespannen context, is onderwijsontwikkeling op het gebied van diversiteit zowel belangrijk als ingewikkeld. Vanuit dit gezamenlijke belang, wil dit onderzoek aansluiten bij en leren van de praktijk van diversiteit op de Toneelacademie. Vanuit een dergelijk empirisch onderzoek naar diversiteit, zal dit onderzoek proberen te komen tot zowel praktische als conceptuele vernieuwing op het gebied van diversiteit in het onderwijs van de Toneelacademie.