Lectoraat What Art Knows
Herdenkingsplein 12
↳ Lectoraatskamer 0.11
Maastricht

E whatartknows@zuyd.nl
T +31 (0)43 346 6365

Drawing Instruments – Dear Hunter & Veerle Spronck

Het interdisciplinair onderzoeksatelier Drawing Instruments is een project dat georganiseerd werd voor studenten door Dear Hunter in samenwerking met het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten (AOK). In het project wordt gewerkt aan het ontwikkelen van competenties die nodig zijn in de hedendaagse, veranderende kunstpraktijk. De focus in dit project lag op hoe het tekenen als kalibratietechniek kan worden gebruikt en ontwikkeld om aan de ene kant tot maatschappelijk relevant artistiek onderzoek te komen, en aan de andere kant te leren reflecteren op de eigen praktijk en manieren van werken. In dit onderzoeksatelier werd er gewerkt met de metafoor van het onderzoeksinstrument: de artistieke praktijk moest verbeeld worden als onderzoeksinstrument waardoor er een belang was om ideeën zo precies en gedetailleerd mogelijk te tekenen en te verbeelden. Aan de hand van deze precieze tekeningen werd het mogelijk om kritisch te reflecteren op de eigen artistieke praktijk, en daarmee eventuele problemen, routines en werkwijzen inzichtelijk te maken waar eerder niet bij stil gestaan werd door de studenten.