Lectoraat What Art Knows
Herdenkingsplein 12
↳ Lectoraatskamer 0.11
Maastricht

E whatartknows@zuyd.nl
T +31 (0)43 346 6365

Claudio Monteverdi: Maria Vespers in Vivo – Schütz-Monteverdi Consort, De Toneelacademie Maastricht en het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten

De Maria Vespers van Claudio Monteverdi (1567–1643) behoren nu nog tot de meest geliefde werken uit de Renaissance, maar het is verre van vanzelfsprekend dat deze muziek ook in de toekomst publiek blijft trekken. Samen met studenten van de Toneelacademie Maastricht vieren we, zo beeldend mogelijk, de vitaliteit van Monteverdi’s werk—vandaar het “in vivo”. Dat doen we door aan te sluiten bij drie belangrijke aspecten van de ontstaansgeschiedenis van de Maria Vespers. Het werk staat voor een verschijnsel in de kunsten dat zowel in de vroeg-moderne tijd als tegenwoordig speelt: De financiële kwetsbaarheid van het kunstenaarsleven, uitgedrukt in de noodzaak broodheren van dienst te zijn, portfolio’s op te bouwen en te presenteren, kunst aan te passen aan de situatie waarin het moet functioneren en tegelijkertijd een eigen, herkenbare toon en artistieke identiteit op te bouwen. Monteverdi bleek er een meester in. Hoe deed hij dat, met welke artistieke en andere middelen? Het tweede aspect dat we in een muzikaal en scenisch licht willen zetten is de feestelijkheid van de aanleiding: het geluk dat een nieuw kind kan brengen, toen en nu een schakel tussen heden en verleden, tussen familieleden dichtbij en ver weg. Het derde aspect is de ruimtelijke context waarin het werk in Venetië figureerde, met de machthebbers in het midden, de “sweet spot” voor Monteverdi’s “surround sound” aanpak. Dit project leidt niet alleen tot een nieuw type uitvoering van de Maria Vespers, op zaterdag 18 november 2017 in de Lambertuskerk in Maastricht, maar ook tot het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden voor de koorleden en studenten van de Toneelacademie.