Lectoraat What Art Knows
Herdenkingsplein 12
↳ Lectoraatskamer 0.11
Maastricht

E whatartknows@zuyd.nl
T +31 (0)43 346 6365

Tacit Knowledge – Josien Mennen & Inge Pasmans

Explicatie van tacit knowledge op het gebied van onderzoek binnen het conservatorium om te komen tot werkbare modellen van Artistiek Onderzoek om toe te passen in het Bachelor onderwijs van de opleiding Muziek van het conservatorium. Doel van het onderzoek is om ‘onderzoekend vermogen’ te definiëren in de context van het beroep van de musicus, en in de taal van de musicus. Dit zou kunnen leiden tot een groter draagvlak bij docenten en studenten voor het ontwikkelen van onderzoekend vermogen in de opleiding, en tot het overbruggen van de kloof tussen theorie en praktijk, tussen onderzoek en kunst. Vervolgens kan het curriculum zodanig ingericht worden dat onderzoekend vermogen van studenten ontwikkeld wordt op een manier die past bij het beroep en door studenten en docenten als zinvol wordt ervaren.