Lectoraat What Art Knows
Herdenkingsplein 12
↳ Lectoraatskamer 0.11
Maastricht

E whatartknows@zuyd.nl
T +31 (0)43 346 6365

Projectkunst – Lectoraten AOK & TDK

PROJECTKUNST is een jaarlijkse wedstrijd voor studenten van de Faculteit van de Kunsten. Studenten kunnen een voorstel tot een project (een kunstcreatie onder eender welke vorm) insturen, waarbij onderzoek een rol speelt. Er zijn geen deadlines: je kunt op eender welk ogenblik projecten insturen. Jaarlijks worden een vijftal projecten met geld en eventueel begeleiding ondersteund om het project tot een goed eind te brengen. Het bedrag per project is maximaal 1500 euro. Het geld kan gebruikt worden om (onderzoek)materiaal aan te kopen of om expertise en coaching in te huren. Tijdens het project zitten de initiatiefnemers om de twee weken even samen met de begeleidende lector om de vooruitgang van het project te bespreken. Na het project en de afronding ervan, wordt een onderzoeksverslag in de vorm van een boekje gepubliceerd (online en wellicht ook fysiek in een bundeling van onderzoeksverslagen en scripties). Alle inzendingen worden getoetst op gedegenheid, originaliteit en diversiteit in de aanpak. Samenwerkingen tussen studenten (en tussen opleidingen) hebben een streepje voor. De jury bestaat uit de beide lectoren binnen de Arts Faculty Maastricht. Aanmelden kan via www.projectkunst.org. De wedstrijd PROJECTKUNST is een initiatief van de beide lectoraten binnen de Faculteit van de Kunsten van Zuyd: Technology Driven Art (Peter Missotten) en Openbaarheid en Autonomie in de Kunsten (Ruth Benschop). Met PROJECTKUNST stimuleren de lectoraten een onderzoekende aanpak binnen kunstcreatie.