Lectoraat What Art Knows
Herdenkingsplein 12
↳ Lectoraatskamer 0.11
Maastricht

E whatartknows@zuyd.nl
T +31 (0)43 346 6365

Scriptiekunst & Projectkunst

/ onderwijs / scriptiekunst & projectkunst

Scriptiekunst

De lectoraten Technology Driven Art en What Art Knows organiseren jaarlijks samen de wedstrijd Scriptiekunst.org voor de beste scriptie van de kunstopleidingen van Zuyd, zijnde de Toneelacademie, het Conservatorium en Maastricht Institute of Arts.

Het doel is een originele en inspirerende aanpak van scripties binnen alle kunsten te stimuleren. Zo wordt er ook een referentieplek gebouwd, waar studenten en docenten inspirerende voorbeelden van scripties binnen de bachelor- en masteropleidingen kunnen vinden. Ook een kritische reflectie op en documentatie van het eigen werk komt in aanmerking voor deze prijs. Alle inzendingen worden getoetst op gedegenheid, originaliteit en diversiteit in de aanpak. De jury bestaat uit vakmensen en kunstenaars van binnen en buiten Zuyd Hogeschool. Kijk voor de juryrapporten en meer informatie op www.scriptiekunst.org

Projectkunst

PROJECTKUNST is een jaarlijkse subsidie voor studenten van de Maastricht Institute of Arts, de Toneelacademie en het Conservatorium Maastricht.  Studenten kunnen een voorstel tot een project (een kunstcreatie onder eender welke vorm) insturen, waarbij onderzoek een rol speelt. Er zijn geen deadlines: je kunt op eender welk ogenblik projecten insturen.

Jaarlijks worden een vijftal projecten met geld en eventueel begeleiding ondersteund om het project tot een goed eind te brengen. Het bedrag per project is maximaal 1500 euro. Het geld kan gebruikt worden om (onderzoek)materiaal aan te kopen of om expertise en coaching in te huren. Tijdens het project zitten de initiatiefnemers om de twee weken even samen met de begeleidende lector om de vooruitgang van het project te bespreken. Na het project en de afronding ervan, wordt een onderzoeksverslag in de vorm van een boekje gepubliceerd (online en wellicht ook fysiek in een bundeling van onderzoeksverslagen en scripties).

Alle inzendingen worden getoetst op gedegenheid, originaliteit en diversiteit in de aanpak. Samenwerkingen tussen studenten (en tussen opleidingen) hebben een streepje voor. De jury bestaat uit de beide lectoren binnen de kunstopleidingen van Zuyd. Aanmelden kan via www.projectkunst.org.

De wedstrijd PROJECTKUNST is een initiatief van de beide lectoraten Technology Driven Art (Peter Missotten) en What Art Knows (Ruth Benschop). Met PROJECTKUNST stimuleren de lectoraten een onderzoekende aanpak binnen kunstcreatie.