Lectoraat What Art Knows
Herdenkingsplein 12
↳ Lectoraatskamer 0.11
Maastricht

E whatartknows@zuyd.nl
T +31 (0)43 346 6365

Inschrijving open voor module Artistic Research In Situ

Artistic Research in Situ; het ENCI-gebied als basis voor nieuwe onderzoeksmethoden vanuit de kunsten. Studiejaar 2023 – 2024, periode 3 (19 februari – 22 april, 10 weken)

Artistic Research in Situ (ARiS) is een interdisciplinaire keuze- of opleidingsmodule voor studenten kunsten-breed en ook andere disciplines vanuit het HBO. Doel is enerzijds het ontwikkelen van artistieke onderzoeks-methoden en -vaardigheden voor studenten die niet of nauwelijks hiermee in aanraking zijn geweest (verbredend), en anderzijds het verdiepen van artistiek onderzoek op locatie, voor studenten die dit verder in hun artistieke praktijk willen ontwikkelen en implementeren (verdiepend). In deze opleidingsoverstijgende onderzoekmodule staat de verbinding met de omgeving in situ centraal en in het bijzonder met het complex gelaagde ENCI-gebied. De bedoeling van deze module is om het gebied bottum-up vanuit haar initiële kansen en mogelijkheden te onderzoeken. Daarvoor worden wandel- en zintuigelijke methoden ingezet om dit complex gelaagde landschap vanuit verschillende perspectieven te onderzoeken, het gebied (opnieuw) in kaart te brengen, vragen te formuleren en het gebied te activeren in het transformatieproces naar de toekomst.

ENCI-WALKSERS
Met o.a: Froukje de Boer (beeldend kunstenaar, MA Cartographies of the Vanishing Now, Den Bosch), Inge Dekkers en Helen Verploegen (PhD Socio-ecologische interacties en mens-natuurrelaties, Radboud Universiteit Nijmegen), Kim Gromoll (beeldend kunstenaar), Prof.dr. Ernst Homburg (emeritus hoogleraar geschiedenis van wetenschap en techniek, Universiteit Maastricht), dr. John Jagt (paleontoloog en conservator Natuurhistorisch Museum Maastricht), Dr. Jessica Nelson, Linnea van Griethuijsen en Phil Klahs (biologen, Universiteit Maastricht), Joep Orbons (archeoloog kalkgroeves Z.-Limburg), Joep Vossebeld (curator/schrijver/ kunstenaar en artistiek leider Odapark, Venray), kunstenaarsduo Esther Polak en Ivar van Bekkum (www.polakvanbekkum.com ), en Natuurmonumenten. Onder begeleiding van Martine de Rooij (docent-onderzoeker, etnografische methoden), Remy Kroese (artistiek onderzoeker, cartopoloog) en dr. Krien Clevis (kunstenaar/onderzoeker/curator) en in samenwerking met het Lectoraat What Art knows (https://whatartknows.nl/ , Maastricht Institute of Arts).

Aanmelding
De keuzemodule betreft een opleidingsmodule en heeft geen eigen cursuscode, maar kent wel de officiële EC’s. Het inschrijven hiervoor gaat dus als volgt:
1) schriftelijk (incl. motivatiebrief van max. 500 w.) bij Krien Clevis (en Chequita Nahar),
2) de student moet zich inschrijven op de cursuscode ‘Eigen Voorstel’ van KO3: Z-EV-ZM003-16 en ev. blok 4 (Extended minor): KO 4/blok 4 = cursuscode Z-EV-ZM004-16)
3) de student vraagt toestemming aan de examencommissie om de module te mogen volgen (formaliteit bij alle inschrijvingen via cursuscodes ‘Eigen Voorstel’).
4) e.e.a. dient ingevuld te worden in het Formulier Vrije Minor. Na het doorlopen en voltooien van deze drie stappen is een student correct ingeschreven voor deze module. Dit alles moet voltooid zijn vóór 14 november 2022, want dit is de deadline voor de vrije profileringsruimte van blok 3.
5) studenten van andere academies en instituties (ook buiten Nederland) richten zich direct tot Chequita Nahar (chequita.nahar@zuyd.nl ) en Nienke Kordenoordt (nienke.kordenoordt@zuyd.nl).

Contact: Krien Clevis: krien.clevis@zuyd.nl